BURBEGEL dezinfekcia

BURBEGEL 1l / 5l je univerzálny dezinfekčný tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchle a bezpečné čistenie. Obsahuje účinné látky ETANOL (min. 80% v/v), ajatín a glycerín. Je vhodný na dezinfekciu rúk bez vody a mydla.

Nový produkt

9,63 €

9,63 € s DPHpôvodne13,75 €

Hodnotenie a recenzie zákazníkov

Nikto zatiaľ nezverejnil hodnotenie
Znížená cena -30% BURBEGEL dezinfekcia

Popis produktu

BURBEGEL slúži na čistenie rúk, na dezinfekciu rôznych povrchov, kľučky dverí a pod.

Dôležitosť etanolu:

Na boj proti vírusom musí obsahovať dezifekčný prípravok etanol. „Etanol má silnejšiu a širšiu virucidnú aktivitu v porovnaní s inými typmi alkoholov, ako sú propanoly. Spektrum virucidnej aktivity 80% etanolu však pokrýva najviac klinicky relevantné vírusy. ““

Návod na použitie:

Koncentrovaný prípravok naneste na ošetrované povrchy, nechajte pôsobiť po dobu minimálne 30 sekúnd a následne nechajte voľne uschnúť.

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

Všeobecné informácie Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina

Zápach: typický alkoholový

9.2 Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie: Hodnota pH pri 20 °C: 6,5 (koncentrát)

Teplota varu a destilačné rozpätie: neuvedená

Teplota vzplanutia: 18°C (uzatvorená nádoba)

Horľavosť: veľmi horľavá kvapalina

Výbušné vlastnosti: neuvedené

Oxidačné vlastnosti: produkt nie je nebezpečný z hľadiska explózie

Tlak pár (hPa): neuvedené

Rozpustnosť vo vode (g.l-1): miešateľný vo vode

Rozdeľovací koeficient n-okt./voda: neuvedené

Viskozita: neuvedené

Hustota pár: neuvedené

Rýchlosť odparovania: neuvedené

Karta bezpečnostných údajov : TU

Recenzie

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii